Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe

Kolbuszowa Górna 36-100
Kolbuszowa Górna 30

DYSKRETNIE, SOLIDNIE, NA CZAS – O KROK DALEJ NIŻ SAME LICZBY

Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie usług księgowych i doradztwa podatkowego.

Biuro Rachunkowe prowadzone jest  przez praktyka księgowości, licencjonowanego doradcę podatkowego, członka Krajowej Izby Doradców Podatkowych- nr wpisu 13160.
Dysponując wieloletnim doświadczeniem zawodowym, łącząc wiedzę wypływającą z tych dwóch dziedzin; doświadczenia księgowego oraz doradcy podatkowego pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej, zapewniając profesjonalną obsługę księgowo-podatkową.

W ostatnich latach obserwujemy ciągłe zmiany przepisów prawa. Przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że  współpraca z księgowym przy prowadzeniu firmy nie wystarcza już do zapewnienia bezpieczeństwa w relacjach z fiskusem. Sprawy sporne z organami skarbowymi bywają kosztowne i w naszych polskich realiach potrafią przedsiębiorców doprowadzić do bankructwa. Stąd rosnące zapotrzebowanie na usługi doradców podatkowych, których zadaniem jest ochrona przedsiębiorców przed ewentualnymi problemami podatkowymi, wyjaśnianiu konsekwencji podejmowanych decyzji i przedstawianiu propozycji rozwiązań tak, żeby działania przedsiębiorcy były  legalne, ale z drugiej strony, żeby na gruncie obowiązujących przepisów przedsiębiorca mógł korzystać z tych uprawnień i przywilejów, które przewidziane są w ustawach podatkowych.

„ Księgowa zatem może mieć w tym zakresie niewystarczającą wiedzę, ponadto księgowa może nie mieć wiedzy dotyczącej szybko następujących po sobie zmian w przepisach podatkowych i w związku z powyższym, często nie posiadając wykształcenia prawniczego, nie będzie w stanie do końca prawidłowo interpretować przepisów. Najczęściej jest tak, że księgowa korzysta z jakiegoś programu komputerowego, do którego wprowadza jedynie dane. I to, że robi to skrzętnie i na bieżąco wcale nie oznacza, że dla przedsiębiorcy jest to wystarczające. Księgowa zaksięguje te dokumenty, które otrzymuje, nie zawsze zajmując się ich sprawdzeniem i analizą; często więc nie uwzględnia skutków, które mogą z tego wynikać.” - podkreśla prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w wywiadzie udzielonym dla portalu Infor.pl.

Dlaczego warto powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych czy podatkowych doradcy podatkowemu ?

  • Doradca podatkowy jest  członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych , która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem  zawodu.
  • Doradca podatkowy zobowiązany jest na podstawie stosownych przepisów prawa, do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pozwala to na utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy doradcy, a podatnikowi korzystającemu z jego usług, daje gwarancję prowadzenia jego spraw zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
  • Zarówno doradca podatkowy jak i jego pracownicy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystko to, o czym dowiedzieli się w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie tzn. trwa także po wygaśnięciu umowy z klientem.
  • Doradca podatkowy ma także specjalne uprawnienia do reprezentowania swoich klientów w postępowaniu przed organami celno - skarbowymi, a także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Doradca podatkowy musi posiadać polisę OC, która ma gwarantować bezpieczeństwo jego klientom i dawać pewność dobrze wykonywanych usług .

Wpis aktywny do 20.01.2019 r.

Zdjęcia (1)

Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe