view counter

Trwa akcja protestacyjna pielęgniarek i położnych SP ZOZ w Kolbuszowej. Pracownice szpitala domagają się większego wynagrodzenia za swoją pracę. Kobiety pojawiły się dzisiaj na sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej, by wyrazić swoje niezadowolenie i prosić o poparcie w działaniach.

 

Więcej w Korso Kolbuszowskie:
Nr 5/04.02.2015

Coraz mniejsza liczba dzieci w szkołach oraz obniżające się wyniki nauczania – tak wygląda obecna sytuacja w większości szkół na terenie gminy Cmolas. W związku z tym wrócił temat przekazywania szkół stowarzyszeniom.

Z raportu, który przygotowali sekretarz gminy Marian Posłuszny i wójt Eugeniusz Galek na ...

Więcej w Korso Kolbuszowskie:
Nr 3/21.01.2015