Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe

Kolbuszowa Górna 36-100
Kolbuszowa Górna 30

Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe Beata Salach - oferuje kompleksowe usługi w zakresie rachunkowości, usług księgowych, doradztwa podatkowego, rozliczenia. 

Jakość i profesjonalizm
Biuro Rachunkowe prowadzone jest przez praktyka księgowości, licencjonowanego doradcę podatkowego, członka Krajowej Izby Doradców Podatkowych- nr wpisu 13160. Dysponując ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, łącząc wiedzę wypływającą z tych dwóch dziedzin; doświadczenia księgowego oraz doradcy podatkowego zapewnia profesjonalną obsługę księgowo-podatkową.

Bezpieczeństwo 
Biuro rachunkowe posiada polisę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC), która ma gwarantować bezpieczeństwo jego klientom i dawać pewność dobrze wykonywanych usług . Bezwzględnie przestrzegamy zasad tajemnicy służbowej.

Wsparcie i doradztwo
W ostatnich latach obserwujemy ciągłe zmiany przepisów prawa. Sprawy sporne z organami skarbowymi bywają kosztowne i w naszych polskich realiach potrafią doprowadzić do bankructwa. Zadaniem Biura Rachunkowego jest ochrona przed ewentualnymi problemami podatkowymi, wyjaśnianiu konsekwencji podejmowanych decyzji i przedstawianiu propozycji rozwiązań tak, żeby działania te były legalne, ale z drugiej strony, żeby na gruncie obowiązujących przepisów można było skorzystać z tych uprawnień i przywilejów, które przewidziane są w ustawach podatkowych.

Produkty i usługi
Księgowość:

 • karta podatkowa,
 • książka przychodów i rozchodów,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • księgi rachunkowe/księgi handlowe,
 • Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  - podatek od spadków i darowizn,
  - podatek od nieruchomości
  - podatek od towarów i usług ( VAT)
 • akcyza,cło oraz roczne zeznania podatków
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS i NBP
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych , importu oraz eksportu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

Doradztwo podatkowe:

 • optymalizacja podatkowa, bieżąca obsługa podatkowa,
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami celno - skarbowymi, a także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Dodatkowe usługi:

 • pomoc w zakładaniu firmy, obsługa kadrowo-płacowa.


Pewność, że finanse firmy znajdują się w rękach doświadczonych specjalistów, stanowi dla przedsiębiorcy najwyższy komfort i pozwala mu w pełni skupiać się na strategicznych zadaniach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i rozwijać swoją firmę bez obaw o stan prowadzonych przez biuro ksiąg.

Jeśli stoicie Państwo przed wyborem biura rachunkowego, szukacie porady związanej z prowadzeniem firmy lub macie wątpliwości podatkowe,- serdecznie zapraszam do współpracy

Zdjęcia (1)

Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe