Procedura odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionej usługi.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy:

  • Pobrać i wypełnić formularz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Formularz dostępny jest do pobrania pod niniejszym tekstem.
  • Możesz także odstąpić od umowy be formularza. Wystarczy że złożysz oświadczenie o odstąpieniu od umowy sformułowane własnymi słowami. Należy tu pamiętać aby podać dane zamówienia oraz dane kontaktowe, abyśmy mogli Cię zidentyfikować.
  • Po wypełnieniu formularza z oświadczeniem prześlij go pocztą tradycyjną na adres AWR Korso Sp. z o.o., ul. Biernackiego 1/4, 39-300 Mielec, lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]
  • Po otrzymaniu formularza zajmiemy się Twoim oświadczeniem i rozpoczniemy proces odstąpienia od umowy.
  • Zwrot poniesionych kosztów na rzecz Użytkownika następuje niezwłocznie po weryfikacji formularza odstąpienia od umowy i obliczany jest z uwzględnieniem obniżenia wartości zwracanej usługi/subskrypcji, czyli kwotę opłaconą pomniejszymy o wykorzystany czas subskrypcji.

 

Załączone pliki: