Procedura Reklamacyjna

Cel i zakres procedury

Każdy Użytkownik serwisu internetowego korsokolbuszowskie.pl jest uprawniony do składania reklamacji usług elektronicznych świadczonych w ramach serwisu korsokolbuszowskie.pl.

Procedura reklamacyjna ma na celu przeprowadzenie użytkownika przez proces reklamacji oraz poprawienie działania serwisu internetowego korsokolbuszowskie.pl.

Wydawca serwisu korsokolbuszowskie.pl podejmuje odpowiedzialność za 

 • kontrolę jakości realizowanych usług,
 • analizowanie przyczyn reklamacji,
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • przyjmowanie reklamacji od użytkowników,
 • rozpatrzenie zgłoszeń reklamacyjnych
 • prowadzenie całego przebiegu procesu reklamacyjnego

Proces reklamacji

 • Aby złożyć reklamację użytkownik powinien pobrać i wypełnić formularz reklamacyjny zamieszczony pod niniejszą treścią procedury reklamacyjnej. Wypełniony dokument można przesłać tradycyjną pocztą na adres:
  AWR Korso Sp. z o.o.
  ul. Biernackiego 1/4
  39-300 Mielec
  lub zeskanowany dokument w formie pliku pdf drogą mailową na adres [email protected]so.pl
 • Po otrzymaniu reklamacji zostanie ona zarejestrowana i przekazana do realizacji
 • Kolejny etap to analiza reklamacji pod względem formalnym:
  - akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej lub odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
 • W następnym etapie ustalane są propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi a po jego akceptacji zamknięcie procesu reklamacyjnego
 • W przypadku braku akceptacji AWR Korso kontaktuje się z klientem w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii ustalonej propozycji rekompensaty. 
 • Zamknięcie procesu reklamacji

Podjęcie działań korygujących

Terminy

 • Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia realizowanej usługi.
 • Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych to uznaje się ją za uznaną.

Dokumenty związane z funkcjonowaniem procedury

 • Formularz reklamacyjny do pobrania poniżej

 

Załączone pliki: