Tak wyglądają majątki powiatowych radnych - część pierwsza

  • 16.06.2019, 17:00
  • js

Podziel się:

Oceń:

Tak wyglądają majątki powiatowych radnych - część pierwsza Fot. Archiwum
Pod lupę bierzemy oświadczenia majątkowe radnych powiatu kolbuszowskiego za 2018 rok.

Mieczysław Burek (59 l.) - rolnik, przewodniczący rady powiatu

Oszczędności: 3,5 tys. zł (majątek odrębny)

Dom: o pow. 250 mkw. o wartości 250 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Gospodarstwo rolne: o pow. 1,17 ha o wartości 30 tys. zł zabudowane budynkiem gospodarczym o pow. 60 mkw. i domem (małżeńska wspólność majątkowa)

Udziały w innych spółkach handlowych: dwa udziały o łącznej wartości nominalnej 100 zł Woodsystem SP. z o.o. (majątek odrębny)

Dochody: 26,4 tys. zł – z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego rady powiatu; 8560 zł – umowa o dzieło (odrębność majątkowa)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: volkswagen caddy z 2010 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: brak


Wojciech Cebula (43 l.) – wicestarosta powiatu kolbuszowskiego

Oszczędności: 68 tys. zł (odrębność majątkowa)

Dom: o pow. 149 mkw. o wartości 180 tys. zł (współwłasność małżeńska)

Gospodarstwo rolne: ogólnotowarowe o pow. 0,89 ha o wartości 65 tys. zł z budynkiem gospodarczym, domem (współwłasność małżeńska); grunty orne niezabudowane o pow. 2,17 ha o wart. 24 tys. zł (własność, rozdzielność majątkowa). Z tego tytułu w ubiegłym roku wicestarosta osiągnął przychód 4,6 tys. zł i dochód 1,7 tys. zł (odrębność majątkowa).

Inne nieruchomości: o pow. 3,0164 ha - dzierżawa (majątek odrębny)

Dochody: 128 495,42 zł – ze stosunku pracy (odrębność majątkowa)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: mazda 6 z 2003 r. (odrębność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: kredyt hipoteczny w BOŚ na budowę domu w wysokości 80 tys. zł - pozostało do spłaty 15 389,83 zł zł oraz kredyt mieszkaniowy w BOŚ w wysokości 39,5 tys. zł - pozostało do spłaty 27 013,24 zł (spłata z dochodów objętych odrębnością majątkową).


Marian Hopek (64 l.) - kierownik Agro Sklepu w Kolbuszowej

Oszczędności:  4295,27 zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

Inne nieruchomości: użytki rolne o pow. 0,28 ha o wartości 4 tys. zł i las o pow. 0,40 ha o wartości 10 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dochody: 63 263,40 zł – z tytułu zatrudnienia; 672 zł – dieta członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  9,6 tys. zł – dieta radnego powiatowego; 3565,40 zł – inne źródła; 151,80 zł - inne dochody

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: ciągnik C-330 z 1990 r., volkswagen passat z 2002 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: brak


Józef Kardyś (66 l.) – starosta powiatu kolbuszowskiego

Oszczędności: 313 247,16 zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: o pow. 200 mkw. o wartości 250 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Gospodarstwo rolne: specjalistyczne o pow. 3,6064 ha o wartości 650 tys. zł. Gospodarstwo zabudowane fermą z budynkami towarzyszącymi, budynkiem mieszkalnym z budynkiem garażowym i magazynowym (małżeńska wspólność majątkowa).

Inne nieruchomości: działka pod domem o pow. 0,0461 ha o wartości 50 tys. zł; 125 mkw. – pawilon handlowo-usługowy, działka 0,0059 ha o wartości 150 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Nabyta działka: rolna o pow. 0,48 ha, zakupiona od Agencji Nieruchomości Rolnych 18 września 2013 r. (małżeńska wspólność majątkowa) - przekazana córce w formie darowizny aktem notarialnym

Dochody: 250 909,43 zł – z tytułu zatrudnienia w starostwie; 2111,26 zł - inne źródła; 17 550 zł - przychód z tytułu najmu, 12,6 tys. zł - przychód z tytułu dzierżawy (wszystkie dochody objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: jeep z 2007 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: brak


Stanisław Kopeć (62 l.) – pracownik gospodarczy w Urzędzie Gminy Majdan Królewski

Oszczędności: 2 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: nie dotyczy

Gospodarstwo: nie dotyczy 

Dochody: 56 497,23 zł – z tytułu zatrudnienia; 1890. zł – dieta sołtysa; 9650 zł – dieta radnego powiatowego; umowy zlecenia: 17 455,52 zł (przychód), 13 964,43 zł (dochód) – (wszystkie dochody objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: brak

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: kredyt na remont domu zasięgnięty w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej Oddział Majdan Królewski, pozostało do spłaty 16 660 zł - spłata z dochodów objętych małżeńską wspólnością majątkową.


Marek Kuna (56 l.) – gospodarz obiektów sportowych Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej

Oszczędności: 50 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: o pow. 80 mkw. o wartości 150 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 

Inne nieruchomości: działka pod domem o pow. 8,5 a o wartości 50 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dochody: 3,4 tys. zł – dieta za pełnienie funkcji skarbnika koła wędkarskiego w Kolbuszowej; 35 438 zł – z tytułu zatrudnienia; 10,9 tys. zł – z tytułu pełnienia funkcji radnego powiatowego; 200 zł - inne źródła (wszystkie dochody objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: toyota rav4 z 2004 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: brak


Jerzy Magda (52 l.) - rolnik 

Oszczędności: 15 267,15 zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne: ogólnotowarowe o pow. 7,23 ha o wartości 140 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął w ubiegłym roku 10 280,10 zł przychodu i 5,3 tys. zł dochodu (małżeńska wspólność majątkowa)

Inne nieruchomości: działka rolna o pow. 2,68 ha o wartości 20 tys. zł (wartość 3/40 udziału - 1,5 tys. zł) - udział 3/40 współwłasność z mamą i rodzeństwem (własność - przepisana przed ślubem); działki rolne o łącznej pow. 3,46 ha w dzierżawie (małżeńska wspólność majątkowa)

Działalność gospodarcza: firma usługowa - usługi leśno - rolne. Z tego tytułu radny osiągnął w ubiegłym roku 47 653 zł przychodu i 27 952,62 zł dochodu (małżeńska wspólność majątkowa)

Dochody: 2,1 tys. zł - pełnienie funkcji sołtysa; 1476 zł - prowizja sołtysa (umowa zlecenie); 1040 zł - pełnienie funkcji radnego (wszystkie dochody objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: samochód toyota rav4 z 2005 roku; ciągnik ursus C360 z 1978 roku; ciągnik białoruś MTZ82 z 1982 roku (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: kredyt zaciągnięty w związku z zakupem działek rolnych w Banku Spółdzielczym Oddział Cmolas w wysokości 40 tys. zł, oprocentowanie stałe, pozostało do spłaty 35 028 zł. Spłata kredytu objęta małżeńską wspólnością majątkową.


Mieczysław Maziarz (70 l.) – ordynator Oddziału Dializoterapii i Nefrologii SP ZOZ w Kolbuszowej

Oszczędności: 65,5 tys. zł oraz 2 tys. USD (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: o pow. 121 mkw. o wartości 400 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Gospodarstwo rolne: grunty orne plus łąki o pow. 0,9987 ha o wartości 30 tys. zł zabudowane budynkiem gospodarczym o pow. ok. 60 mkw. (własność – akt notarialny)

Inne nieruchomości: działka o pow. 385 mkw., na której stoi dom, o wartości 28 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa); las o pow. 0,75 ha o wartości 10 tys. zł (własność – spadek po rodzicach)

Działalność gospodarcza: radny osobiście prowadzi usługi medyczne. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął przychód – 205 275,42 zł i dochód – 106 523,40 zł (małżeńska wspólność majątkowa).

Dochody: 112 171,80 zł – z tytułu umowy o pracę w SP ZOZ Kolbuszowa; 8250,90 zł - inne źródła; 5720 zł - dochody z tytułu pełnienia funkcji radnego (wszystkie dochody objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: volkswagen jetta z 2007 r., volkswagen jetta z 2011 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: brak


Zbigniew Ofiara (49 l.) – prowadzi gospodarstwo rolne i działalność gospodarczą

Oszczędności: 20 tys. zł i 400 euro (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: o pow. 140 mkw. o wartości 300 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Mieszkanie: o pow. 46 mkw. (270 tys. zł), 23 mkw. (130 tys. zł), 65,7 mkw. (530 tys. zł), 40 mkw. (409 544 tys. zł) - małżeńska wspólność majątkowa

Gospodarstwo rolne: ogólnotowarowe o pow. 4,9748 ha o wartości 67 tys. zł z garażem, wiatą gospodarczą oraz domem (małżeńska wspólność majątkowa). Z tego tytułu radny w ubiegłym roku osiągnął przychód – 13,5 tys. zł i dochód – 3,5 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa).

Inne nieruchomości: dom weselny o pow. 536 mkw. oraz grunt 7724 mkw. wraz z dobudowaną wiatą grillową o wartości 1 mln 972,9 tys. zł; budynek szkoły w Niwiskach o pow. 565 mkw. oraz grunt o pow. 4011 mkw. o wartości 2 mln 794,1 tys. zł; domek letniskowy wraz z działką o pow. 0,2 ha o wartości 65 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Działalność gospodarcza: wspólnie z żoną radny prowadzi dom weselny. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął przychód – 1 123 857,77 zł i dochód – 414 543,30 zł (małżeńska wspólność majątkowa).

Dochody: 7690 zł – pełnienie funkcji radnego (małżeńska wspólność majątkowa)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: ciągnik rolniczy ursus z 2010 r.; peugeot partner z 2015 r.; samochód ciężarowy Peugeot Boxer z 2016 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w wysokości 420 tys. zł - pozostało do spłaty 408 050 zł (spłata kredytu z dochodów objętych małżeńską wspólnością majątkową).

js

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu korsokolbuszowskie.pl. Agencja Wydawniczo Reklamowa Korso Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Biernackiego 1/4, 39-300 Mielec jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.
real estate
real estate 17.06.2019, 23:50
Ciekawa jaka by była wartość tych domów wyceniona przez rzeczoznawców :) Myślę że więcej jak 1200zł za m2
Znismaczony
Znismaczony 17.06.2019, 08:16
Pracownik gospodarczy zarabia 5 tys a nauczyciel po studiach zarabia 250o zł ludzie gdzie my zyjemy

Pozostałe