view counter

Coraz mniejsza liczba dzieci w szkołach oraz obniżające się wyniki nauczania – tak wygląda obecna sytuacja w większości szkół na terenie gminy Cmolas. W związku z tym wrócił temat przekazywania szkół stowarzyszeniom.

Z raportu, który przygotowali sekretarz gminy Marian Posłuszny i wójt Eugeniusz Galek na ...

Więcej w Korso Kolbuszowskie:
Nr 3/21.01.2015